Děti prezentují dětem

REALIZACE PROJEKTU

2017 - 2020
 

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Děti předškolního věku, děti školního roku (1. až 3. třída) Děti v dorosteneckém věku 13 - 18 - jako přednášející.
 
 

POPIS PROJEKTU

Projektem navazujeme přímo na předchozí projekt „Děti od počítačů na florbal“, jehož hlavním cílem bylo nabídnout dětem místo počítače zajímavé sportovní vyžití v podobě florbalu a později florbalových zápasů. Tímto „tahem“ jsme děti přilákali a vytvořili pro ně nový kolektiv, který jsme později využili k vytvoření kolektivu mladých hasičů, kde si z dětí „vychováváme“ své budoucí nástupce. Samotný projekt „Děti od počítačů na florbal“ stále pokračuje a my jej dále rozvíjíme a navazujeme na něj projektem novým - Děti prezentují dětem.

Projekt Děti prezentují dětem je zaměřen na zapojení dětí, kteří jsou aktivními členy SH ČMS SDH Roštění navštěvují mladé hasiče - jedná se o děti zařazené do dorostenecké kategorie. Tyto děti se budou během roku připravovat na prezentaci např.v základní škole, kde účastníky seznámí vždy s předem daným tématem. Témata budou mladí hasiči zpracovávat spolu s pověřenými vedoucími a školeným preventistou z našeho sboru tak, aby je vědomostně zvládly a aby dané problematice sami rozuměli. K tématům budou MH využívat brožury k plnění odborností, ze kterých budeme převážně vycházet, dále pak Směrnice k činnosti hry Plamen, informace z webových stránek našeho sboru (sekce Hasiči lidem) a další.

Nástin témat - prevence v požární ochraně - vím, jak se volá na tísňovou linku. Jak se zachovat, když hoří? Co si obléká hasič na zásah? Pojem hodný a zlý oheň. Požární sport mladých hasičů - seznámení s určitými druhy disciplín, praktické ukázky.

 

CÍL PROJEKTU

Požární prevence a propagace požárního sportu. Hlavní myšlenkou projektu je využití vědomostí, které se mladí hasiči při schůzkách naučí, v praktickém životě. Pravidelné opakování a upevňování vědomostí, samotné mladé hasiče více upevní v činnostech, a pokud by vznikla mimořádná situace, budou na ni schopni mnohem lépe reagovat. Chceme poukázat na to, že mimořádnou situaci lze zvládnout i v dětském věku, a právě prezentace dětmi je k tomu vhodným příkladem. Mimo tyto cíle si přednášející děti zdokonalí komunikační schopnosti, schopnost reagovat na náhodné otázky a samozřejmě schopnost reagovat na vzniklou situaci. Chceme také touto činností dětem ukázat široký rozsah možností sportovních a dovednostních aktivit a disciplín zařazených do celostátní hry Plamen. Věříme, že se nám podaří děti motivovat k vlastnímu zapojení se do kolektivu mladých hasičů v jejich domovském sboru, kde svou činností budou obohacovat a rozšiřovat nejen členskou základnu, ale také samotnou činnost hasičů ve své obci.

 

NAŠE USKUTEČNĚNÉ PREZENTACE

 
10. 04. 2019            Mladí hasiči prezentují na základní škole
 
21. 11. 2018            Mladí hasiči prezentují v mateřské škole
 

08. 02. 2018            Mladí hasiči prezentují na základní škole

26. 10. 2017            Mladí hasiči prezentují v mateřské škole

14. 06. 2016            Hasiči dětem prezentovali svou činnost

24. a 26. 10. 2016    Prezentujeme svou činnost v základní i mateřské škole