Děti prezentují dětem

REALIZACE PROJEKTU

2017 - 2020
 

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Děti předškolního věku, děti školního roku (1. až 3. třída) Děti v dorosteneckém věku 13 - 18 - jako přednášející.
 
 

POPIS PROJEKTU

Projektem navazujeme přímo na předchozí projekt „Děti od počítačů na florbal“, jehož hlavním cílem bylo nabídnout dětem místo počítače zajímavé sportovní vyžití v podobě florbalu a později florbalových zápasů. Tímto „tahem“ jsme děti přilákali a vytvořili pro ně nový kolektiv, který jsme později využili k vytvoření kolektivu mladých hasičů, kde si z dětí „vychováváme“ své budoucí nástupce. Samotný projekt „Děti od počítačů na florbal“ stále pokračuje a my jej dále rozvíjíme a navazujeme na něj projektem novým - Děti prezentují dětem.

Projekt Děti prezentují dětem je zaměřen na zapojení dětí, kteří jsou aktivními členy SH ČMS SDH Roštění navštěvují mladé hasiče - jedná se o děti zařazené do dorostenecké kategorie. Tyto děti se budou během roku připravovat na prezentaci např.v základní škole, kde účastníky seznámí vždy s předem daným tématem. Témata budou mladí hasiči zpracovávat spolu s pověřenými vedoucími a školeným preventistou z našeho sboru tak, aby je vědomostně zvládly a aby dané problematice sami rozuměli. K tématům budou MH využívat brožury k plnění odborností, ze kterých budeme převážně vycházet, dále pak Směrnice k činnosti hry Plamen, informace z webových stránek našeho sboru (sekce Hasiči lidem) a další.

Nástin témat - prevence v požární ochraně - vím, jak se volá na tísňovou linku. Jak se zachovat, když hoří? Co si obléká hasič na zásah? Pojem hodný a zlý oheň. Požární sport mladých hasičů - seznámení s určitými druhy disciplín, praktické ukázky.

 

CÍL PROJEKTU

Požární prevence a propagace požárního sportu. Hlavní myšlenkou projektu je využití vědomostí, které se mladí hasiči při schůzkách naučí, v praktickém životě. Pravidelné opakování a upevňování vědomostí, samotné mladé hasiče více upevní v činnostech, a pokud by vznikla mimořádná situace, budou na ni schopni mnohem lépe reagovat. Chceme poukázat na to, že mimořádnou situaci lze zvládnout i v dětském věku, a právě prezentace dětmi je k tomu vhodným příkladem. Mimo tyto cíle si přednášející děti zdokonalí komunikační schopnosti, schopnost reagovat na náhodné otázky a samozřejmě schopnost reagovat na vzniklou situaci. Chceme také touto činností dětem ukázat široký rozsah možností sportovních a dovednostních aktivit a disciplín zařazených do celostátní hry Plamen. Věříme, že se nám podaří děti motivovat k vlastnímu zapojení se do kolektivu mladých hasičů v jejich domovském sboru, kde svou činností budou obohacovat a rozšiřovat nejen členskou základnu, ale také samotnou činnost hasičů ve své obci.

 

NAŠE USKUTEČNĚNÉ PREZENTACE

29. 10. 2019            Mladí hasiči prezentují pro mateřskou školu
 
 
10. 04. 2019            Mladí hasiči prezentují na základní škole
 
21. 11. 2018            Mladí hasiči prezentují v mateřské škole
 

08. 02. 2018            Mladí hasiči prezentují na základní škole

26. 10. 2017            Mladí hasiči prezentují v mateřské škole

14. 06. 2016            Hasiči dětem prezentovali svou činnost

24. a 26. 10. 2016    Prezentujeme svou činnost v základní i mateřské škole