Plán akcí mladých hasičů pro rok 2023

Bližší informace k akcím budeme rodičům psát před konáním akce.
 
Leden
Tvorba do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže
29.1. bazén v Přerově od 15:00
 
Únor
25.2. Kurz první pomoci Červený kříž (10:00 hod)
25.2. Plnění odborností (15:00 hod) -starší a mladší
26.2. bazén v Přerově (přesunuto z ledna)
 
Březen
4.3. Domácí uzlovačka od 15:00 hod.
 
Duben
1.4. Ukliďme Česko! - pořádá myslivecké sdružení, my se k nim přidáme
29.4. Hasičská pouť na sv. Hostýn 
 
Květen
7.5. Hasičský průvod ku příležitosti hodů
Jarní kolo Hry Plamen
 
Září 
1.9. Noční soutěž mladých hasičů v Roštění 
15.-17.9. Podzimní víkendovka v Libině 
 
Říjen
28.10. Lampionový průvod
Podzimní kolo Hry Plamen
 
Listopad
Podzimní brigáda- úklid zbrojnice
 
Prosinec
9.12. Výroční valná hromada dětí od 15:00
 
Není-li uvedeno jinak, je akce určena pro všechny mladé hasiče.
Není-li uvedeno jinak, je akce určena pro všechny mladé hasiče