Rekonstrukce zbrojnice

V roce 1996 začala rekonstrukce hasičské zbrojnice bouráním vnitřních zdí. 15. května téhož roku se hasiči z Roštění zúčastnili oslav 85. výročí založení hasičského sboru v Kašavě.

V roce 1997 se začalo s opravou zbrojnice. Byly zazděny překlady a vrata, snížena podlaha a zazděna okna. Kvůli rozdílným názorům na opravu vzhledem k dalšímu využití zbrojnice se od dalších úprav upustilo. V následujícím roce byla schválena přestavba stávající hasičské zbrojnice.

V roce 1999 byla vypracována výkresová dokumentace nové požární zbrojnice a započaly stavební práce. Zednické práce provedla stavební četa místního ZD pod vedením Františka Odložilíka. Pokrývačské a klempířské práce realizoval Stavební podnik Holešov. Další řemeslnické a odborné práce vykonali místní řemeslníci. Mnoho hodin při přípravných i dokončovacích pracích odpracovali také místní členové SDH. V tomto roce bylo vše ve znamení příprav na oslavy 100. výročí založení hasičského sboru – především dokončení prací na zbrojnici 7. srpna 1999.

 

Budova hasičské zbrojnice a střed obce kolem roku 1970

 

Zbrojnice roku  2013

 

Současný pohled na zbrojnici