Hasiči lidem - IZS

V ohrožení života volejte tísňové číslo 112, telefonní spojení na Integrovaný záchranný systém fungující v rámci celé Evropské unie.

 

Tísňové linky:

Hasičský
záchranný sbor
 
Zdravotnická
záchranná služba
 
Městská policie
 
Policie ČR
150   155   156   158
     

 

Co je to IZS?

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

 

Základní složky IZS:

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

 Zdravotnická záchranná služba, 

 Policie České republiky. 

 

Ostatní složky IZS:

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,

 Obecní policie,

 Orgány ochrany veřejného zdraví, 

 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

 Zařízení civilní ochrany, 

 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

 

zdroj: HZS ČR