Historie sboru v letech 1899-2011

19. března 1899 proběhla řeklo by se schůze přípravná, kde byl zvolen prozatímní výbor Sboru dobrovolných hasičů, jehož předsedou byl zvolen starosta obce František Svačina a náčelníkem učitel Jan Svoboda. Ustavující schůze se konala 6. září 1899, předsedou byl zvolen František Zlámal, předsednictvo dále tvořilo šest členů: Jan Svoboda jako náčelník, Josef Svačina, Josef Doleželík, Jan Hnilica, Ignác Hejníček a Josef Nevřala. Peníze pro činnost získával sbor především z členských příspěvků, darů občanů a obcí a také pořádáním zábav či ostatkového průvodu a divadelních představení. Už během roku 1900 musel sbor mnohokrát zasahovat. V roce 1901 měl sbor 25 činných a 37 přispívajících členů. 12. května byla dovezena dvouproudní motorová stříkačka. Bylo také rozhodnuto o stavbě zbrojnice v místě té dnešní. V roce 1902 dostal sbor darem od p. Poura sochu sv. Floriána. v roce 1904 se v Roštění konal župní sjezd hasičů. V roce 1905 odchází náčelník a jednatel Jan Svoboda do Hrobic a jednatelem zvolen Alois Hnilica. Roku 1907 sbor zasahoval u čtyř požárů a zúčastnil se přivítání pana arcibiskupa v Kostelci a při svěcení sv. kříže v Roštění. V roce 1910 zasahovali hasiči při požáru v Závrbí. 1. srpna 1914 došlo k mobilizaci a většina členstva poslána k plnění vojenských povinností. Až do 12. ledna 1919 se nekonala valná hromada, správu sboru vedl František Dvořáček. Sbor v roce 1921 zasahoval při požáru v Kostelci, v roce 1922 vyjeli hasiči třikrát k požáru do Kostelce, a  hořela  stodola Aloise Kuby.  6. července 1924 pořádána slavnost k výročí 25. let sboru a župní sjezd. V listopadu 1926 dostali hasiči novou stříkačku a zasahovali v Pacetlukách. V roce 1927 zakoupeny nové hadice a bylo se u požáru v Kostelci. V roce velký požár v Zádědiní, vyhořelo 11 stavení. Sbor v roce 1929 zasahoval u velkého požáru v Thonetově továrně v Holešově.

5.dubna 1933 hořela stodola Josefa Zlámala v čísle 28, následující rok bylo velké sucho, proto se konala jen dvě cvičení. Ženský sbor se zřizoval roku 1938, protože se nevědělo co nás čeká. V roce 1939 se konala oslava 40. let SDH. Období druhé světové války poznamenalo činnost hasičského sboru a trval zákaz shromažďování. V roce 1945 sbor zasahoval v Pacetlukách.

10. července 1949 se pořádaly oslavy 50 let sboru v Roštění, otevřena nová zbrojnice a svěcena socha sv. Floriána. V roce 1951 probíhá reorganizace a vzniká Místní jednota československého hasičstva. V roce 1952 se v Roštění konalo okrskové cvičení, v roce 1953 sbor zorganizoval oslavu padesátiletého jubilea vysvěcení P. Josefa Kuby. 12. července 1959 se pořádaly oslavy 60 let trvání sboru. V roce 1968 dostali hasiči novou motorovou stříkačku, následující rok 1969 probíhaly oslavy 70. let sboru. Sbor tehdy čítal 25 činných a 100 přispívajících členů. V roce 1971 zasahoval sbor při požáru v Roštění a Karlovicích. 24. června 1979 slavili naši hasiči 80. výročí sboru. Roku 1986 sbor zasahoval v Roštění. V roce 1989 oslavy 90. let sboru. Roku 1991 se vrátil původní název Sbor dobrovolných hasičů, hasičům od roku 1990 předsedá Oldřich Daďa. Z původních 42 členů zůstalo 29. V roce 1995 se konala na Hostýně první Hasičská pouť. V roce 1998 – 1999 probíhala rekonstrukce zbrojnice a velké oslavy 100. výročí založení sboru a zároveň svěcení obecního znaku a praporu. V roce 2001 pořádali naši hasiči okrskovou fotbalovou ligu. V témže roce postihla naši obec prudká bouře s krupobitím, hasiči pomáhali s odstraňováním následků. 8. května 2005 byl posvěcen nový prapor našeho sboru. V roce 2009 proběhly velmi úspěšné oslavy 110 let sboru, naši hasiči pořádali okrskovou schůzi a v okrskové soutěži 1. kola obsadili třetí místo. Následující rok zvítězilo sportovní družstvo našich hasičů při netradiční soutěži v Karlovicích.

Letos tj. v roce 2011 zvítězilo v Karlovicích jak sportovní družstvo, tak i družstvo starších pánů. Navíc letos soutěžní družstvo zvítězilo v prvním kole okrskové soutěže, postoupilo do okresního kola, kde skončilo na pěkném pátém místě. Hasiči v posledních letech svépomocí „předělali“ vozidlo Avia na velice schopný zásahový vůz.

 

Členové SDH Roštění při oslavách svěcení nového prapor​u v roce 2005