Dotace pro mladé hasiče

V roce 2017 se nám podařilo získat dotaci od MŠMT – program VIII. 

na projekt- Mladí hasiči Roštění

MŠMT nám poskytlo finanční dotaci 29 000,-. Během roku jsme průběžně tuto dotaci využívali při činnostech s mladými hasiči. První velkou položkou v tomto projektu byl nákup džberových stříkaček a vzduchovek, které jsou nezbytně nutné při přípravě na disciplínu útok CTIF a závod požárnické všestrannosti. Během roku jsme také nakoupili nové dresy pro mladé hasiče, protože stávající počet nebyl při účasti na soutěžích dostačující. Během roku mladí hasiči měli možnost účastnit se letní víkendovky, výletu do Galaxie ve Zlíně, podzimního soustředění v Rajnochovicích, a také prosincového výletu na živý Betlém. Jako sbor pořádáme v září soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče a v prosinci již tradiční Florbalový turnaj, kde je samozřejmě i kategorie děti. Na tyto výše vyjmenované akce jsme čerpali určitou část z dotace a díky tomu jsme z vlastního rozpočtu mohli dětem pořídit kvalitnější ceny a památeční předměty. 

 

Nejde si nevšimnout, že naše mladé hasiče vede hned několik vedoucích. Aby byla zajištěna kvalita schůzek a hlavně informací a pravidel při soutěžích, je nutné pravidelné proškolování vedoucích. Letos se školení vedoucích v Jánských koupelích zúčastnil Petr Lajda, Petr Zapletal a Martin Škrabala.

 

Pro rok 2018 jsme opět zažádali o přidělení dotace na projekt : Děti od počítačů. V tomto projektu se chceme více věnovat přípravě kategorie dorost a i nadále podporovat mladé hasiče při akcích a při soutěžích.