DA 12 AVIA A 31

V roce 1994 pořídil SDH Roštění skříňovou Avii (pojízdná dílna), která nahradila do té doby sloužící Tatru 805 (spojařská skříň). V roce 1995 byla provedena přestavba této Avie na požární speciál na stanici profesionálního hasičského útvaru ve Velkém Meziříčí (Profesionální útvar požární ochrany Velké Meziříčí).

V uplynulých letech byla provedena generální oprava Avie (generálka motoru, převodovky, náprav, brzd a nástavby) a do provozu byla opět uvedena k 110 výročí hasičského sboru v Roštění v roce 2010.

 

Technické parametry a vybavení vozidla

 Osádka 1+8

 Vyrovnávací nádrž na 1200 l vody

 Vybavení vlastním čerpadlem o výkonu 1000l/min při 8 Barech; maximální tlak 16 Barů; možnost sání z vlastní i externí nádrže

 Zařízení pro rychlý zásah - délka hadice 60 m

 Požární stříkačka PS 12

 Elektrocentrála Heron

 Lékárnička pro hasičské vozy

 Stativy s halogenovým osvětlením

 4 ks dýchacích přístrojů Saturn

 Hasící přístroj práškový 6 kg

 6 hadic B, 6 hadic C

 Proudnice C-52 TKW DEBOLITE 400, proudnice C-52, B-75

 Přiměšovač, pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu

 Kulový rozdělovač, kulový kohout B-75, sací koš, objímky, 2x lano

 4 ks savic, hliníkový trhací hák, hasičská sekera, páčidlo, požární žebřík

 

Fotografie