Prevence

Jak se chovat při zpozorování požáru

|Vydáno 01.11.2011| Zjistíte-li mimořádnou událost v tomto případě požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.   V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky...

<< 1 | 2