Jak se chovat při zpozorování požáru

Jak se chovat při zpozorování požáru

|Vydáno 01.11.2011|

Zjistíte-li mimořádnou událost v tomto případě požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.

 

V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru - volejte číslo 150 - (Hasičský záchranný sbor)

 

Při předávání zprávy uveďte:
 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

 

Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie):
 • pozor na elektrický proud!
 • vyčkat na místě příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

 

Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie):
 • na výzvu velitele zásahu poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, velitele jednotky požární ochrany obce
 • fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

 

Výzva k evakuaci:
 • budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)
 • ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdný

 

Ochrana zdraví:
 • při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít
 • v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla
 • je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany
 • k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.
 • hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk
 • oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi
 • k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště
 • nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami