Základna pro požární útok je u konce

Základna pro požární útok je u konce

|Vydáno 22.04.2013|

Ve středu 17. dubna jsme doupravili, nachystali povrch a následně zaseli trávou, kterou jsme zaváleli a zalili. To byly poslední práce, které jsme provedly a již teď můžeme říci, že nová základna pro požární útok je kompletně hotova!

Nadcházející měsíc je naplánováno pravidelné zalevání a nezbývá nic jiného než čekat, až se zazelená okolní povrch.

Výstavba základny byla zahájena 6. března a skončila 17. dubna 2013. Trvala tedy 42 dnů. Dohromady bylo svoláno 12 brigád, kterých se průměrně zúčastnilo 7 členů.

Všem lidem, kteří se na této výstavbě podíleli jakýmkoliv způsobem patří VELKÉ poděkování! Zvlášťě p. Pospíšilíkovi a p. Kobzovi, kteří nám pomohli a poskytli cenné rady.

 

Fotoarchiv z průběhu výstavby základny:

1. díl: Výstavba základny pro požární útok 6. - 8. března - k náhledu zde.

2. díl: Výstavba základny pro požární útok 9. - 20. března - k náhledu zde.

3. díl: Výstavba základny pro požární útok 26. března - 17. dubna - k náhledu zde.

autor: Tomáš Hráček