Výstavba základny pokračuje

Výstavba základny pokračuje

|Vydáno 24.03.2013|

Od prvních prací, které proběhly na začátku března uplynula již nějaká doba a my jsme pokročili na naší nové základně o další stupínky. 

9. března nás čekalo odspádování podloží a vykopání výkopu pro drenážní hadici, která byla následně zkušebně usazane. Druhý den jsme dokončovali rozdělanou práci z předešlého dne. Tedy kompletní odspádování, usazení drenážky a částečné její zasypání jemným šterkem. Jelikož nám potřebný šterk ke kompletnímu zasypání pochyběl, museli jsme v pondělí 11. března dovést chybějící šterk, kterým jsme následně zasypali kompletní drenážní vedení a dokončili tak další část budování nové základny.

Ve středu 20. března jsme se sešli s úkolem usazení obrubníků po obvodě základny. Za pomocí pana F. Kobzy, který je ve svém oboru mistr, nám tato práce netrvala dlouho a po pár hodinách jsme si mohli radostně říci, že jsme opět udělali další velký krok. V průběhu, kdy polovina účástníků usazovala, další polovina měla za práci vykopat výkop a usadit do ní hadici, pro vedení kabeláže od časomíry.

V nadcházejích dnech nás čeká dovezení šterku, zavybrování, usazení finálního povrchu, srovnání náběhové dráhy a odbagrování svahu za samotnou základnou pro budoucí chystájící se závodní družstva a lepší přístupnost mezi závodníky či díváky.

Všem lidem, kteří se na této výstavbě podíleli a budou ještě podílet patří velké poděkování.

Fotoarchiv z průběhu výstavby základny:

1. díl: Výstavba základny pro požární útok 6. - 8. března - k náhledu zde.

2. díl: Výstavba základny pro požární útok 9. - 20. března - k náhledu zde.

autor: Tomáš Hráček