Výroční valná hromada SDH Roštění 2013

Výroční valná hromada SDH Roštění 2013

|Vydáno 17.12.2013|

13. prosince 2013 v 18:00 proběhla valná hromada SDH Roštění. Kromě členů SDH Roštění se zúčastnili i hosté. Za obec Roštění to byl místostarosta pan Odložilík, za OSH pan Pospíšilík a za sbory okrsku Prusinovice zástupci Karlovic a Němčic. Jak již je tradicí tak nás i letos navštívili kamarádi z družebního sboru z Kašavy. Na poslední chvíli se omluvili zástupci sborů z Prusinovic a Pacetluk.

Celé jednání vedl náměstek starosty SDH Roštění Petr Lajda.

Valná hromada začala seznámením se s programem schůze. Jako první slovo dostal jednatel sboru, aby přednesl zprávu o činnosti. Vzpomenul téměř všechny události sboru za poslední rok a nakonec všechny přítomné pozval na 3. ročník Vánočního florbalového turnaje, který se bude konat 21. prosince.

Druhým bodem schůze nás provedl Martin Škrabala, který měl po celý rok na starosti hospodaření sboru. Seznámil nás s příjmy a výdaji za jednotlivé měsíce, kdy za zmínku stojí z těch větších pohybů výdaj na vybudování náběhové dráhy pro požární sport, která se vybudovala na jaře v areálu TJ Roštění. Díky finanční podpoře obce Roštění, se podařilo vybudovat téměř ideální podmínky pro požární útok. Z příjmů na kterých je sbor závislý byla zmíněna každoroční podpora obce na činnost sboru, tradiční sběr železného šrotu ale také několik brigád.

Po zprávě hospodáře se dostal ke slovu bratr Kužela. Ve své zprávě nás ujistil, že hospodaření našeho sboru je v pořádku.

Další zpráva se tentokrát týkala sportu. Vyčerpávající zprávu jsme si vyslechli v podání Tomáše Hráčka. Tomáš začal zimní přípravou kluků v místní tělocvičně, vzpomenul nejen odchod 3 členů družstva ale i brigády při již zmíněném budování dráhy pro PÚ. Následovalo seznámení s výsledky a nejlepšími výkony za uplynulou sezónu. Celkový počet startů na závodech se nakonec vyšplhal na 38. V posledních jeho větách nezapomenul vzpomenout na družstvo starších pánů, které se letos zúčastnilo 3 závodů.

O sportu se mluvilo také v další zprávě. Tentokrát se nejednalo o požární sport ale o malé děti, které se každou středu scházejí v místní tělocvičně, kde je vede Jan Procházka. Honza popsal jejich aktivity, kde zmínil několik turnajů, kterých se děti zúčastnily. Mimo jiné mají také sestavené družstva na náš Vánoční turnaj.

Protože byl omluven velitel jednotky pan Pospíšilík, přednesl jeho zprávu bratr Radek Odložilík. Kromě nejrůznějších školení, kterými si jednotka během roku prošla, bylo zmíněno pořízení nového vybavení a také letošní požár v obci u kterého jednotka zasahovala.

 

  

 

Bodem číslo 7 bylo schválení změny složení výboru. Návrh vypadal takto:

Místo starosty sboru za Vladimíra Měrku by zastával Petr Lajda;

Náměstka starosty sboru za Petra Lajdu by zastával Vladimír Měrka;

Za preventistu Radka Tomaníka, byl navržen do výboru Tomáš Hráček;

Dále byl navržen do výboru pan Ladislav Zajíc, který by se staral o kroniku našeho sboru.

Protože nikdo neměl jiný návrh, nezbývalo už nic jiného, než hlasovat. Všichni přítomní odhlasovali změnu výboru jednohlasně. Složení kompletního Výkonného výboru SDH Roštění si můžete prohlédnout zde.

Následoval v pořadí 8 bod schůze. Úvodní slova zazněla z úst zástupce starosty sboru Petra Lajdy. Poděkoval za práci, kterou po několik let zastávali Vladimíru Měrkovi a Radku Tomaníkovi. Vzpomenul i jména několika členů výboru a sportovního družstva a jejich příkladnou práci ve sboru. Nakonec poděkoval všem organizacím a sponzorům, kteří nás za uplynulý rok podporovali. 

Do diskuze se také připojil místostarosta obce pan Odložilík, zástupce za OSH pan Pospíšilík a zástupci přítomných sborů. Ti všichni ocenili naši celoroční práci a vyjádřili nám podporu do dalších let.

Posledním bodem naší schůze byl závěr. Petr Lajda, který nás provázel celou valnou hromadou poděkoval všem zúčastněným za pozornost, popřál krásné svátky a pozval všechny zúčastněné na malé občerstvení.

Fotografie ze schůze k zobrazení zde.

Petr Lajda