Výroční valná hromada SDH Roštění 2012

Výroční valná hromada SDH Roštění 2012

|Vydáno 21.12.2012|

V pátek 14. prosince 2012 proběhla v pohostinství Roštěnka Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Roštění. Schůze začala krátce po 18. hodině, kde se ujal slova starosta sboru Vladimír Měrka, který přivítal přítomné bratry a sestry, zástupce Okresního sdružení hasičů Kroměříž bratra Pospíšilíka, místostarostu Obce Roštění pana Odložilíka, zástupce sborů Okrsku Prusinovice a to delegáty z Němčic, Karlovic, Pacetluk, Prusinovic a také bratry a sestry z družebního sboru z Kašavy.

Po přivítání přítomných dostal slovo jednatel bratr Odložilík Radek, který přednesl zprávu o činnosti sboru za rok 2012. Po zprávě jednatele dostal slovo velitel sboru a JSDH Roštění bratr Pospíšilík Miroslav, který přednesl zprávu o činnosti jednotky. Následovala zpráva zástupce sportovního družstva bratra Hráčka. Poté přítomné seznámil s finanční situací sboru hospodář Martin Škrabala. Poslední zpráva zazněla z úst člena revizní a kontrolní komise bratra Kužely Libora. Před posledním bodem schůze poděkoval starosta sboru všem členům, kteří v posledním roce aktivně pracovali a spolupodíleli se tak na činnosti sboru. Zvláště pak vyzdvihl individuální činnost a přístup k práci Denisy Kuželové, Tomáše Hráčka a Petra Lajdy.

Následovala diskuse, ve které přítomní hosté pozdravili náš sbor vesměs krátkými příspěvky, které se dobře poslouchaly.

Na závěr schůze starosta sboru popřál všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2013 vše nejlepší a hodně zdraví.

Tímto byla Valná hromada ukončena a následně bylo přichystáno občerstvení, které bylo spojeno s přátelským posezením přítomných.

autor: Vladimír Měrka