Výroční valná hromada mladých hasičů

Výroční valná hromada mladých hasičů

|Vydáno 22.01.2024|

V pátek 19. ledna 2024 proběhla na hasičské zbrojnici Výroční valná hromada mladých hasičů za rok 2023.

Starosta sboru přivítal všechny členy mladých hasičů, vedoucí, instruktory, a také místostarostu sboru Jaroslava Foukala, kterého jsme pozvali jako hosta.

Referentka mládeže ve své zprávě shrnula uplynulý rok mladých hasičů, veškeré akce, které se konaly, projekty, kterých se mladí hasiči účastnili a hlavně úspěchy, kterých mladí hasiči v loňském roce dosáhli.

Dále jsme si řekli plán akcí na nadcházející rok- domácí uzlovací soutěž, víkendovka, noční soutěž a další.

Závěrem schůze proběhlo předání odměn všem vedoucím a pomocníkům, za jejich aktivitu a práci během celého loňského roku. Odměnu za svou činnost a reprezentaci sboru dostaly také děti, které jezdily Český halový pohár nebo se významně podíleli na činnosti kolektivu.

Dále následovala už volná diskuze, která plynule přešla ve volnou zábavu, kterou doplňovalo promítání videí a fotografií našeho sboru. Nakonec se děti odvázaly a poslední hodinu strávili tancováním Just dance.

Fotografie jsou k dispozici zde – děkujeme panu Smolíkovi.