Výroční valná hromada mladých hasičů

Výroční valná hromada mladých hasičů

|Vydáno 04.01.2017|

Očima mladých hasičů...

Druhou sobotu v měsíci prosinci, přesněji 10. prosince, se v sále hostinci "Roštěnka" uskutečnila výroční valná hromada pro mladé hasiče z Roštění. Na tuto schůzi bylo naplánované probrat, co se událo v roce 2016.

Celou schůzi měl na starosti František. Jako první nás seznámil s body programu a podívali jsme se na fotky z minulé sezóny. O slovo si požádala Denča. Ta nám zhodnotila a shrnula celou uplynulou sezónu. Poté Verča s Marťou nachystali prezentaci a zprávu o sezóně, kterou uplatnily i na valné hromadě pro ostatní členy sboru. Pak nás Starosta "P" seznámil s naplánovanými akcemi na rok 2017 - myslím, že celý rok bude hodně pestrý. Je naplánováno spoustu akcí např. noční soutěž ♥. Jelikož se Peťka - vedoucí kroniky nemohla dostavit, přečetla její zprávu Kristýna. Videem ze sezóny a krátkou diskuzí se všechno ukončilo.

Chtěla bych za všechny členy mladých hasičů moc poděkovat všem našim vedoucím, za to co pro nás dělali a dosud dělají - obětovali svůj čas pro nás, jezdili s námi na všechny soutěže (i když se nám pokaždé nedařilo) podporovali nás, věřili nám, vycházeli s námi, ale že vůbec mají s námi všemi takové nervy. Ještě jednou vám všem vedoucím patří neskutečně VELKÉ DÍKY.

Fotoalbum

Petra Hejníčková