Výcvik v polygonu ve Val. Kloboukách

Výcvik v polygonu ve Val. Kloboukách

|Vydáno 22.02.2014|

V sobotu 22. února jsme se společně s kolegy jednotky SDH Zahnašovice zúčastnili výcviku s dýchací technikou na protiplynovém polygonu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách. 

Po krátké instruktáži o průběhu výcviku na učebně byly vytvořeny trojice, které v plné zásahové výstroji za použití dýchacího přístroje prošly protiplynovým polygonem.

Výcvik v polygonu začíná v telocvičně, kde je pomocí speciálních zařízení imitována fyzická zátěž hasičů při zásahu. Jsou zde instalovány: nekonečný žebřík, běžecký pás, rotoped a závaží. Zátěž je nastavována individuálně podle věku hasiče. Po absolvování fyzické zátěže jde trojice hasičů přes tepelnou komoru do zakouřeného prostoru bez osvětlení a pouze za pomoci vlastní baterky musí projít labyrintem drátěných klecí s překážkami. Na závěr musí provést odpojení el. rozvaděče, uzavřít uzávěr plynu a pustit uzávěr vody. Po celou dobu jsou cvičící hasiči sledováni instruktorem výcviku pomocí termo a infra kamery. Po ukončení výcviku získá každý hasič orientační údaje o jeho vlastní spotřebě vzduch a době po kterou může používat daný typ dýchacího přístroje.

Tento výcvik byl velmi zajímavý a přinesl členům jednotky hodně praktických zkušeností, které můžou v budoucnosti využít při skutečném zásahu.

 

Fotografie z výcviku

Protiplynový polygon Valašské Klobouky 22. 2. 2014