Valná hromada SDH Roštění

Valná hromada SDH Roštění

|Vydáno 11.12.2011|

10. prosince 201118:00 proběhla valná hromada SDH Roštění. Přítomno bylo 23 členů a 15 hostů ze sborů SDH Prusinovice, Pacetluky, Karlovice a Němčice, družebního SDH Kašava, zástupce OSH Kroměříž a místostarosta obce Roštění.

Celé jednání vedl jednatel b. Škrabala. V úvodu všichni přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého bratra Ladislava Mlčáka, se kterým jsme se naposledy rozloučili 26.4.2011.

Valná hromada začala schválením programu schůze. Bratr Škrabala přednesl zprávu jednatele o činnosti sboru za celý rok 2011. Bratr Pospíšilík seznámil přítomné s činností jednotky SDH Roštění, se změnami které proběhly a s novým vybavením, které bylo letos pořízeno. Dále přednesl hospodář, b. Měrka zprávu o hospodaření sboru a o stavu pokladny. Bratr Lajda se zaměřil ve své zprávě na sportovní družstvo. Seznámil všechny s tím, co nového se letos pro sportovní družstvo povedlo pořídit. Současně připomněl úspěchy, které se sportovcům podařilo dosáhnout, ale také jejich nasazení ve snaze se stále zlepšovat.

Dalším bodem programu bylo předání vyznamenání. Toho se ujali zástupce OSH, starosta okrsku Prusinovice b. Pospíšilík Ladislav a starosta SDH Roštění, b. Zajíc Stanislav. 

Tyto ocenění získali:

Daďa Oldřich st. .................... čestné uznání KSH 
Lajda Petr ............................. čestné uznání OSH, medaile za věrnost 10 let
Odložilík Radek ..................... medaile za věrnost 10 let
Šimek Josef .......................... medaile za věrnost 10 let
Pospíšilík Miroslav ................. medaile za věrnost 10 let
Bílek Kamil ........................... medaile za věrnost 10 let

 

V předposledním bodu programu odsouhlasila valná hromada změnu ve složení výboru. Současné složení výboru SDH Roštění je tedy následovné:

Starosta SDH ........................ Vladimír Měrka
Zástupce starosty .................. Petr Lajda
Velitel SDH ........................... Miroslav Pospíšilík
Hospodář .............................. Martin Škrabala
Jednatel ................................ Radek Odložilík
Referent prevence .................. Radek Tomaník
Strojník ................................. Oldřich Daďa ml.
Člen výboru ........................... Stanislav Zajíc
Člen výboru ........................... Oldřich Daďa st.

 

Velkou událostí pro sbor bylo přijetí nových členů, Denisy Kuželové a Lucie Topičové.

V závěru přednesli hosté své zdravice s přáním zdraví a úspěchů v příštím roce. Zástupce obce, místostarosta p. Odložilík, poděkoval za činnost kterou hasiči v celém roce vykonali a popřál všem do příštího roku hodně zdraví, ale i úspěchů a elánu do další práce.

autor: Miroslav Pospíšilík