Tradiční košt slivovice již tuto sobotu

Tradiční košt slivovice již tuto sobotu

|Vydáno 21.03.2012|

Dne 24. března 2012 od 19:00 proběhne 12. ročník degustace ovocných pálenek v prostorách naší hasičské zbrojnice. Tato akce je určena pouze pro členy a družební sbor.

Přidáváme zde pravidla a hodnotící kritéria.

 

 

PRAVIDLA KOŠTOVÁNÍ SLIVOVICE

 

Výběr vzorků

 1. Každý zájemce o účast přinese vzorek = 0,5 l   NECHLAZENÉHO ovocného destilátu z posledního roku pálení nejpozději ½ hodiny před začátkem soutěže.
 1. Tento vzorek předá pověřené osobě, která všechny vzorky přelije do očíslovaných lahví, přičemž si zaznamená původ vzorku do seznamu soutěžních vzorků. Ten pak pečlivě uschová.
 1. Pokud účastník přinese vzorek destilátu z předchozích let, musí to oznámit komisi. Jestliže se tento vzorek umístí do 3. místa, nebude mu přidělen certifikát o umístění, ale jen čestné uznání. Jeho místo obsadí další vzorek v pořadí z posledního roku.

 

 

Hodnocení vzorků

 1. Každý člen Hodnotící komise hodnotí jakost koštovaného vzorku. Za celkový dojem pak udělí 1 až 5 bodů (1 = nejhorší,  5 = nejlepší), které zapíše do tabulky, kterou na začátku koštování obdrží. Do tabulky dále zapíše ovoce, ze kterého je daný vzorek dle jeho mínění vyroben.
 1. Jakmile člen Hodnotící komise okoštuje všechny vzorky, předá své výsledky Sčítací komisi.
 1. Po obdržení všech výsledků sečte Sčítací komise body každého vzorku.
 1. Ocenění získává 5 vzorků s nejvyšším počtem bodů.
 1. Pokud dojde k nerozhodnému výsledku na prvních čtyřech místech, dochází k tzv. rozstřelu, tzn. opakuje se koštování a hodnocení nerozhodných vzorků stejným způsobem jako v prvním kole.
 1. Dojde-li k nerozhodnému výsledku na 4. a 5. místě, obdrží oba tyto vzorky ocenění za umístění na 4. až 5. místě.

 

 

Vyhlášení výsledků

 1. Sčítací komise vyhlásí výsledky koštování a udělí ocenění (1. - 5. místo).
 1. Sčítací komise vyhlásí Nejlepšího degustátora (= ten, který rozpoznal u nejvíce vzorků, z jakého ovoce byly vyrobeny).

 

Po skončení koštu se zbytek vzorků poskytne k ochutnávce všem zúčastněným.