Tradiční hasičská pouť na Svatý Hostýn

Tradiční hasičská pouť na Svatý Hostýn

|Vydáno 02.05.2011|

V sobotu 30. dubna 2011 proběhla na sv. Hostýně již 18. hasičská pouť. Za krásného počasí, které je v posledních letech k organizátorům přívětivé, se opět setkali hasiči České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska a Chorvatska. Po nástupu se průvod za doprovodu dechové hudby „Lidečanka“ přesunul před baziliku, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravili přítomné starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek.

Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Devadesát  praporů lemovalo boční  strany baziliky tak,  aby  se co nejvíce uniformovaných hasičů  (asi dva a půl tisíce ze 140 SDH) dostalo dovnitř. V průběhu mše svaté byly požehnány nové sochy a hasičské prapory, generální ředitel HZS ČR předal arcibiskupovi medaili HZS ČR za zásluhy o bezpečnost v rámci IZS ČR. Tajemník arcibiskupa Petr Gatner obdržel Čestné uznání KSH Zlínského kraje za úzkou spolupráci při organizování hasičských poutí.Krásná tradice, kde se vzpomene na zesnulé členy SH ČMS, poděkuje se za náročnou práci hasičů pro spoluobčany a celou společnost a kde se setkávají známí hasiči anebo se navazují nová přátelství, byla zakončena odpoledním požehnáním.

autor: Petr Lajda