Soutěž pro mladé hasiče v Kyselovicích

Soutěž pro mladé hasiče v Kyselovicích

|Vydáno 24.04.2015|

V sobotu 18. dubna se mladí hasiči z Roštění zúčastnili prvního venkovního hasičského závodu na hřišti v Kyselovicích. Závod, který se konal i za nepříznivého počasí, byl zahájen nástupem už v 9 hodin a zúčastnilo se ho 42 týmů. Bylo 22 družstev starších a 20 družstev mladších. Disciplíny ve kterých se závodilo: štafeta 4x60m a štafeta dvojic. Z našich mladých hasičů byly sestavené dvě družstva - mladší a starší. Mladší se ve štafetě dvojic umístili na 7. místě s časem 122,28s, starší se umístili v této disciplíně na 21. místě s časem 130,50s. Ve štafetě 4x60m to vypadalo následovně. Mladší družstvo se s časem 66,06 umístilo na 5. místě a starší družstvo štafetu nesplnilo - N. 

Ve výsledném pořadí mladší družstvo skončilo na krásném 3. místě a starší na 22. místě. 

Chtěla bych za kolektiv vedoucích mladých hasičů poděkovat rodičům, kteří přijeli své děti na závod skvěle podpořit.

 

Fotografie

Mladí hasiči - soutěž v Kyselovicích

Miklíková Petra