Školení zásahové jednotky

Školení zásahové jednotky

|Vydáno 09.04.2013|

9. dubna proběhlo v hasičské zbrojnici školení zásahové jednotky SDH Roštění, které si vzal na starosti velitel Miroslav Pospíšilík. Školení se zúčastnili všichni členové jednotky.

 

Odborná příprava se týkala základních témat jako:

 seznámení s řádem výkonu služby v jednotkách PO,

 metodickými listy bojového řádu PO,

 další proškolení z problematiky týkající se výjezdové jednotky a požární ochrany v obci,

 první pomoci,

 znalosti lezecké dovednosti.

 

Dále proběhlo seznámení se s novými technickými a ochrannými prostředky pořízenými z rozpočtu obce a dotací (kalové čerpadlo Heron, vícevrstvé zásahového ochranné obleky ZAHAS, lezecké vybavení, proudnice k rychlému zásahu, svítilen).

 

autor: Tomáš Hráček