S žádostí o dotaci jsme neuspěli

S žádostí o dotaci jsme neuspěli

|Vydáno 16.03.2013|

V loňském roce se podařilo odkoupit budovu sousedící s naší hasičskou zbrojnicí tzv. ledovnu, která byla součástí Hostince u Zajíců. Naším cílem je přistavit k současné budově zbrojnice přístavbu, která by nám napomohla k dalšímu rozvoji našeho sboru.

Budovu prohlédl projektant a potvrdil naši domněnku, že budova ledovny není vhodná k rekonstrukci, ale je nutná její demolice. Prostor si vyměřil a na základě našich požadavků vypracoval projekt přístavby.

Přišlo nám vhod vypsání dotačního titulu místní akční skupiny MAS - Partnerství Moštěnka, který byl součástí programu Leader 9. výzva. Bohužel v konkurenci 42 žádostí náš projekt neuspěl. Podpořeno bylo 21 žádostí s dotací o celkové částce 8.046.558 Kč. Požadovaná dotace všech 42 subjektů byla 17.945.818 Kč.

I nadále budeme usilovat o získání dotace z různých institucí k tomu určených.

autor: Vladimír Měrka