Roštěnské hody

Roštěnské hody

|Vydáno 07.05.2015|

V neděli 3. května se konaly tradiční roštěnské hody. Místní hody jsou věnovány Svatému Floriánu, protože zrovna jemu je náš krásný kostel zasvěcen. Svatý Florián je považován za patrona profesí souvisejících s ohněm. 

Také nesmím opomenout zmínit hasičský sbor z Kašavy, který je naší družbou už několik let. Každoročně se několik členů z již zmíněného sboru téhle slávy účastní. 

Asi v 8 hodin ráno jsme se všichni sešli před hasičskou zbrojnicí a seřadili se do průvodu, kterému velel pan Daďa st.. Po půl deváté vyšel průvod hasičů a hasiček i s prapory od zbrojnice až do místního kostela. Při průvodu nás doprovázela kapela.

V 9 hodin začala mše svatá, kterou sloužil místní farář Jan Vinkler. Po ukončení mše svaté se průvod přemístil opět ke zbrojnici, kde kapela zahrála několik písní. Následovně byl pro hasiče a členy kapely připraven oběd v hostinci Roštěnka. Po dobrém obědě jsme společně poseděli a prohodili pár slov.

 

Fotografie

Roštěnské hody

Miklíková Petra