Roštěnské hody

Roštěnské hody

|Vydáno 09.05.2013|

V neděli 5. května oslavili hasiči z Roštění spolu s družebním sborem Kašava a místními občany svátek patrona hasičů sv. Floriána.

Po půl deváté ráno vyšel průvod hasičů i s prapory za doprovodu kapely od hasičské zbrojnice do místního kostela, který je zasvěcený právě sv. Floriánovi.

V devět hodin začala slavnostní hodová mše svatá, tu sloužil za živé a zemřelé hasiče místní farář Jan Vinkler. Po mši se průvod vydal opět za doprovodu hudby zpět ke zbrojnici, kde ještě kapela zahrála několik písní místním občanům.

Odtud se hasiči přesunuli do hostince Roštěnka, kde byl připraven oběd a občerstvení.

Fotografie z průvodu zde.