Oslavy 120. výročí založení SDH Roštění

Oslavy 120. výročí založení SDH Roštění

|Vydáno 27.06.2019|

V neděli 16. června jsme slavili 120. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Roštění

Oslavám předcházely dlouhé přípravy, ale jsme rádi, že se vše podařilo a my mohli naše kulaté výročí řádně oslavit.

Ráno se všichni hasiči sešli na sportovním areálu, odkud se průvodem přemístili k hasičské zbrojnici. Spolu s dechovou hudbou Trnkovjanka poté zamířili k místnímu kostelu, kde proběhla slavnostní mše svatá vedená paterem Mgr. Janem Vinklerem. Pieta na hřbitově proběhla ihned po skončení mše. Zástupci hasičů položili věnce a na vyzvání všichni drželi minutu ticha za padlé sestry a bratry hasiče. Před obědem nás všechny čekala slavnostní schůze, kterou vedl starosta sboru Petr Lajda. Během schůze jsme si připomněli historii hasičstva a místního sboru. Pro všechny velmi zajímavou částí byla historie za uplynulých 10 let. Dalším bodem v programu bylo předávání výkonnostních stužek, medailí a stuh za věrnost, čestných uznání OSH Kroměříž, medailí za příkladnou práci, medailí za zásluhy a čestné uznání SH ČMS. 

Výkonnostní stužky získaly dívky, které v roce 2018 dosáhly vynikajících výsledků v běhu na 60 metrů s překážkami - MartinaDaďová, Petra Hejníčková, Nikola Polášková, Veronika Škrabalová, Klára Fleischmannová, Daniela Dudíková a Ivana Pospíšilíková

Medaile za věrnost získali členové, kteří působí ve sboru deset let, dále jsme předali stuhy za věrnost, za působení ve sboru za 20, 30 a 40 let. Mezi nejdéle působící členy sboru patří pan Kobza a pan Daďa, ti získali stuhu za věrnost 50 let ve sboru. Čestná uznání OSH Kroměříž členům předával starosta okrsku Prusinovice pan Ing. Pospíšilík. Čestná uznání získali: Jaroslav Foukal, Martin Foukal, Tomáš Hráček, Ladislav Lajda, Kristýna Lajdová a Radek Tomaník. Medaile za příkladnou práci a za zásluhy předával starosta OSH Kroměříž pan Pumprla. Medaile získali Ladislav Zajíc, Vladimír Měrka, Miroslav Pospíšilík a Stanislav Nevřala. Medaili za zásluhy dostal Petr Lajda a Martin Škrabala. Posledním oceněným byl pan Oldřich Daďa, který získal čestné uznání SH ČMS

Po předání vyznamenání následovala krátká diskuze s vystoupením hostů. Starosta OSH pan Pumprla předal starostovy sboru čestné uznání OSH Kroměříž pro Sbor dobrovolných hasičů Roštění za obětavou a aktivní práci při příležitosti oslav 120. výročí založení SDH. Dále potom starosta okrsku Prusinovice pan Ing. Pospíšilík předal čestné uznání SDH Roštění za práci na úseku požární ochrany a výchovu mládeže. Čestné uznání od okrsku Prusinovice dostal starosta sboru Petr Lajda za příkladné vedení sboru a sportovních družstev sboru. Během diskuze zástupci sborů hasičů poděkovali za pozvání a popřáli sboru vše dobré do dalších let. Zástupkyně družebního sboru Kašava předala starostovi sboru sochu sv. Floriána. Po diskuzi následoval slavnostní oběd, který zakončoval dopolední program.

Odpolední program pro veřejnost začal ve 14.00 hodin na sportovním areále. Návštěvníci se na areál mohli svést vláčkem Pacifik. Pro děti byl na areále připraven skákací hrad a pro dospělé bufet s občerstvením a posezení při poslechu dechové hudby Trnkovjanka. Hlavní program představoval ukázku hasičské práce. Konkrétně se jednalo o zásah hasičů při dopravní nehodě s vyprostěním osoby. Druhou ukázkou byl požár osobního automobilu. Obě tyto ukázky nám předvedla jednotka SDH Holešov. Mezi ukázkami vystoupily děti z místní mateřské školy. Návštěvníci si po ukázkách měli možnost prohlédnout přistavené hasičské vozy, které prezentovali - JSDH Roštění, JSDH Holešov, JSDH Jalubí, JSDH Kyjov, SDH Zlín - Prštné, SDH Prusinovice, SDH Němčice a firma WISS CZECH, s.r.o.. Dalším bodem programu byla ukázka sportovních disciplín mladých hasičů, kterou předvedli starší i mladší žáci kolektivu mladých hasičů z Roštění. Po ukázkách disciplín následovala netradiční soutěž v požárním útoku. Soutěž spočívala v požárním útoku, kde proudaři sestřelovali bečky od piva namísto terčů. Soutěž zahájilo družstvo mladých hasičů mladších z Roštění, dále jsme mohli vidět muže z Prusinovic, z Pacetluk, z Roštění, ze Staré Vsi, ženy z Roštění a z Karlovic, mix okrsku Prusinovice, staré pány z Roštění a družstvo starších mladých hasičů z Roštění. Všechna družstva pro svůj útok měla k dispozici jednotné vybavení, se kterým si všichni museli poradit. Cenu za první místo vybojovali hasiči z Prusinovic a získali sud piva, další byly ženy z Karlovic a těsně za nimi muži z Pacetluk. Všichni závodníci získali tekutou odměnu. 

Oslavy pokračovaly i nadále a my věříme, že si je všichni náležitě užili. Hasiči z Roštění se budou těšit na shledanou při další akci, která nás čeká 20. července 2019 - soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce Roštění“.

Fotoalbum - DOPOLEDNE ; ODPOLEDNE ; FOTO OD HOSTŮ

Lajdová Kristýna