Oslavili jsme Roštěnské hody

Oslavili jsme Roštěnské hody

|Vydáno 08.05.2014|

4. května 2014 jsme oslavili jako každý rok svátek sv. Floriána. Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm. Spolu s místními občany a hasiči přišli tento svátek oslavit i členové z družebního sboru Kašava. Jakmile se ráno všichni sešli v prostorách hasičské zbrojnice, doladily se poslední detaily a vše mohlo v poklidu začít. Po půl deváté ráno vyšel průvod hasičů a hasiček i s prapory od hasičské zbrojnice až do místního kostela. Při průvodu hasiče doprovázela kapela.

V 9 hodin začala mše svatá, kterou sloužil místní farář Jan Vinkler. Mše svatá byla věnována všem živým a zemřelým hasičům. Po ukončení mše svaté se průvod přemístil opět ke zbrojnici, kde kapela zahrála několik písní. Poté se hasiči přesunuli do místního hostince Roštěnka, kde pro ně byl připraven oběd. Po dobrém obědě a v dobré náladě oslavy doprovázené hudbou pokračovaly. V pozdějších odpoledních hodinách jsme se rozloučili a odebrali se ke svým domovům.

 

Fotografie

Roštěnské hody 4. 5. 2014

Miklíková Petra