Organizace k degustaci ovocných pálenek

Organizace k degustaci ovocných pálenek

|Vydáno 07.02.2014|

V sobotu 15. února 2014 od 18:00 proběhne 14. ročník degustace ovocných pálenek v prostorách hasičské zbrojnice.

 

Pravidla koštování slivovice pro 14. ročník

 

Výběr vzorků

- Každý zájemce o účast přinese vzorek = 0,5 litru NECHLAZENÉHO ovocného destilátu z posledního roku pálení tj. 2013.

- Vzorek musí být označen etiketou se jménem soutěžícíhoovocem z kterého destilát pochází a procentem alkoholu.

- Tento vzorek předá pověřené osobě v době od 17:00 - 18:00 hodin, která všechny vzorky přelije do očíslovaných lahví, přičemž si zaznamená původ vzorku do seznamu soutěžních vzorků. Ten pak pečlivě uschová.

- Vzorků lze předat libovolné množství.

 

Hodnocení vzorků

- Každý člen hodnotící komise hodnotí jakost koštovaného vzorku. Za celkový dojem pak udělí 1 až 5 bodů (1 = nejhorší, 5 = nejlepší), které zapíše do tabulky, kterou na začátku koštování obdrží. Do tabulky dále zapíše ovoce, ze kterého je daný vzorek dle jeho mínění vyroben.

- Jakmile člen hodnotící komise okoštuje všechny vzorky, předá své výsledky sčítací komisi.

- Po obdržení všech výsledků sečte sčítací komise body každého vzorku.

- Ocenění získává 5 vzorků s nejvyšším počtem bodů.

- Pokud dojde k nerozhodnému výsledku na prvních čtyřech místech, dochází k tzv. rozstřelu, tzn. opakuje se koštování a hodnocení nerozhodných vzorků stejným způsobem jako v prvním kole.

- Dojde-li k nerozhodnému výsledku na 4. a 5. místě, obdrží oba tyto vzorky ocenění za umístění na 4. až 5. místě.

 

Vyhlášení výsledků

- Sčítací komise vyhlásí výsledky koštování a udělí ocenění (1. - 5. místo).

- Sčítací komise vyhlásí "Nejlepšího degustátora" (= ten, který rozpoznal u nejvíce vzorků, z jakého ovoce byly vyrobeny).

 

Po skončení koštu se zbytek vzorků poskytne k ochutnávce všem zúčastněným.

Akce je určena pro členy SDH Roštění a družební sbor z Kašavy.

 

Foto-pohled z předešlích ročníků

13. ročník (2013)

12. ročník (2012)

10. ročník (2010)

výbor SDH Roštění