Od praotce Čecha až k bratřím Čapkům

Od praotce Čecha až k bratřím Čapkům

|Vydáno 20.02.2016|

Masopust je lidový svátek, který se slavil v období od svátku Tří králů do Popeleční středy, kterou začíná předvelikonoční postní doba. Byl to svátek hodování. Součástí masopustu byl průvod maškar, který procházel vesnicemi za doprovodu muziky. Masky byly všude pohoštěny - především pálenkou, která ještě zvyšovala veselí a dále něčím k zakousnutí.

Masopustní průvod je jedna z předvelikonočních tradic, která se zachovala i u nás v Roštění.

V neděli 7. února hned z rána začaly přípravy na hasičské zbrojnici. Každý účastník průvodu bral své obsazení velmi zodpovědně. Všichni měli dokonale připravené kostýmy, takže stačilo jen vše doladit.

V 10.00 hodin se v místním rozhlase rozezněla Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast od skladatele Bedřicha Smetany a průvod pomalu vyšel od hasičské zbrojnice.

V čele průvodu jste mohli zahlédnout praotce Čecha spolu s jeho neteří Libuší. Za nimi šel Jan Žižka a Zikmund, prodávali losy. Kasu měl na starost Jánošík se svou družinou. Nechyběla ani postava Karla IV. spolu s jeho manželkou Alžbětou Pomořanskou. Následovali zedníci s proviantem do kterého vybírali vejce na stavbu Karlova mostu nebo uschovávali darovanou pálenku. Další důležitou postavou byl samozřejmě medvěd se svými vodiči. Celý průvod uzavírali tři pánové, jejichž jména jistě dobře znáte a byli to - K. H. Mácha a bratři Čapkovi.

Po celou dobu masopustního průvodu hrála do kroku dechová hudba. Na konci náročné cesty čekalo na všechny malé občerstvení. Počasí nám celkem přálo až na studený a nepříjemný vítr, ale ani ten nám neubral na dobré náladě a úsměvu. Děkujeme všem zúčastěným za příjemnou atmosféru celého dne. Také všem přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a budeme se těšit opět za dva roky.

Fotoalbum

Miklíková Petra