Návštěva hasičů v mateřské škole

Návštěva hasičů v mateřské škole

|Vydáno 21.01.2015|

Již druhým rokem se MŠ Roštění ve spolupráci s SDH Roštění zapojila do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Děti pod vedením paní učitelky Martiny nakreslily několik obrázků s hasičskou tématikou. Z těchto obrázků členové SDH vybrali 4 nejpovedenější kresby zařazené do dvou kategorií. Ve středu 21. ledna proběhlo poděkování a vyhodnocení soutěže ze strany SDH Roštění. Hasiči si s dětmi popovídali o možném riziku vzniku požáru a o přivolání pomoci. Každé dítě mělo možnost si vyzkoušet, jak probíhá hovor na tísňovou linku. Závěrem proběhlo vyhodnocení již zmíněné soutěže a předání drobného dárku a sladkostí od hasičů. 

Sbor dobrovolných hasičů Roštění děkuje mateřské škole za výbornou spolupráci a těšíme se na další setkání.

 

Fotografie

Návštěva hasičů v mateřské škole 21.1.2015

Kuželová Denisa, Kochaníčková Kristýna