Mladí hasiči poprvé plnili zkoušky odborností

Mladí hasiči poprvé plnili zkoušky odborností

|Vydáno 12.03.2016|

Náš kolektiv mladých hasičů se rozhodl zapojit do hry Plamen. Součástí této hry je i plnění odborností. My jsme se rozhodli plnit odbornost strojník, preventista a kronikář. Už od října se družstvo starších pilně na odborky připravovalo. Věnovali jsme opravdu hodně schůzek k procvičování odborek, snažili jsme se mladým hasičům odborky co nejvíce zpříjemnit a pojmout jejich nácvik i zábavně. Mladí hasiči byli připraveni jak nejlépe jsme uměli, a proto nám nic nebránilo v tom, si je prozkoušet.

V sobotu 5. března pod dohledem pprap. Davida Martince a Michala Crháka se mladí hasiči sešli k plnění odborností, jejíž součástí byl písemný test, praktická zkouška u mašiny a krátká ústní zkouška. Mladé hasiče jsme přivítali, seznámili je s programem a mohlo se začít s vyplňováním testů. Během testů se plnila i praktická zkouška pod dozorem Petra Lajdy a po testech i praktické zkoušce následovala zkouška ústní pod dozorem Davida Martince. Už při ústní zkoušce jsme si všimli, že mladí hasiči se na zkoušky opravdu pilně připravovali, což nám potvrdily i výsledky testů, které dopadly opravdu uspokojivě.

Po dokončení zkoušky ústní jsme se rozhodli vyhlásit 3 nejlepší děti, které od nás získaly drobný dárek.

1. místo Andrea Úlehlová

2. místo Martin Kužela

3. místo Petra Hejníčková

Na to, kdo splnil jakou odbornost si budeme muset ještě chvíli počkat. Vyhlášení splněných odborností proběhne na některé ze schůzek mladých hasičů.

Fotoalbum

Lajdová Kristýna