Místní farář oslavil životní jubileum

Místní farář oslavil životní jubileum

|Vydáno 13.05.2014|

11. května místní farář Jan Vinkler oslavil životní jubileum.

Sbor dobrovolných hasičů z Roštění se účastnil slavnostní mše svaté. Mši svatou obětoval otec Jan za dar zdraví. Při mši svaté ho svým zpěvem doprovázela místní schola, kdy poslední písnička Ave Maria zazněla z trubky Pavla Dadi. Na konci pan farář vzpomenul pár slovy jeho životní cestu protkanou radostmi i starostmi. Poté předal slovo starostovi obce Martinu Škrabalovi a Zdeňce Lajdové, kteří mu přišli popřát za obec Roštění a farníky. Po nich se gratulací za SDH Roštění ujali Petr Lajda a Denisa Kuželová. Po předání drobných darů otec Jan udělil všem přítomným požehnání a pozval je na menší občerstvení, které před kostelem pomáhali připravovat hasiči s místními farníky.

Lajda Petr