Loučení s prázdninami

Loučení s prázdninami

|Vydáno 02.09.2011|

Již tradičně poslední sobotu v měsíci srpnu uspořádal pro děti náš sbor ukončení prázdnin. Celá akce začala krátce po 14. hodině za krásného slunečného počasí ato na sportovním areálu v Roštění. Naši členi připravili šest stanovišť, na kterých děti plnili rozličné úkoly. Jedno ze stanovišť obsadila preventistka z okresního oddělení policie České republiky Kroměříž, která upoutala děti policejní tématikou a to zábavnou formou. Po celé odpoledne se děti mohly povozit na koňích a později odpoledne také v zásahovém vozidle našeho sboru. Po splnění úkolů na stanovištích dostali děti něco dobrého na pití, mls i jídlo a to jupíky, tatranky, špekáčky, které si opekly na táboráku. Poté byly pro děti připraveny na tanečním parketu různé úkoly a hry za doprovodu reprodukované hudby a pod vedením zkušených vedoucích soutěžili ve zpěvu, tanečních dovednostech, mimických úkolech. Následně byla na pořadu diskotéka jak pro děti, následně i pro dospělé. Po celou dobu akce bylo připraveno občerstvení jak pro děti, tak i pro dospělé.

 

autor: Petr Lajda