Jubilejní 20. hasičská pouť na Svatém Hostýně

Jubilejní 20. hasičská pouť na Svatém Hostýně

|Vydáno 09.05.2013|

V sobotu 27. dubna 2013 proběhl na Svatém Hostýně jubilejní dvacátý ročník hasičské pouti, kam dorazilo na sedm tisíc lidí. Za přívětivého počasí se opět setkali hasiči České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, dvoumi sbory z Chorvatska a polskou delegací z přihraniční oblasti. Po nástupu se průvod za doprovodu dechové hudby "Lidečanka" přesunul před baziliku, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravili přítomné starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, čestný prezident Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenské republiky Dr. Jozef Minárik a senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek. 

Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie se sešlo přibližně sto sedm praporů. Sedm z nich bylo požehnáno po ukončení mše.

Je za námi další krásné setkání, při kterém se vzpomenulo na zesnulé členy dobrovolných hasičů a poděkovalo za náročnou práci hasičů pro spoluobčany a celou společnost. Tak jako každý rok, tak i letos pořádal náš sbor autobusový zájezd na hasičskou pouť, jak pro členy sboru, tak i pro širokou veřejnost.

Hasičská pouť z pohledu fotografického objektivu.