Jak volat a jak vypadá volání na tísňovou linku

Jak volat a jak vypadá volání na tísňovou linku

|Vydáno 16.01.2013|

Pravidla volání na tísňovou linku

 • volání na všechna uvedená čísla je bezplatné z pevné i mobilní sítě
 • čísla volíme vždy bez předvolby

 

Po vytočení tísňového čísla se dovoláme na operační středisko dané složky IZS, většinou v krajském městě.

 

Po přihlášení operátora sdělíme:

 • co se stalo a jestli se někdo zranil
 • kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici
 • řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky
 • udělejte, co operátor říká

 

Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.

Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě nouze se nebojte volat na tísňovou linku, ale nezneužívejte ji. Můžete ztížit pomoc lidem kteří ji skutečně potřebují!

 

 V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR, požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.
 • 155 Zdravotnická záchranná služba, náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.
 • 158 Policie ČR, krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu.
 • 156 Obecní (městská) policie, vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání, vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek integrovaného záchranného systému.

 

Evropská tísňová linka 112

 • Jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
 • V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
 • Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
 • Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
 • Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
 • V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.

 

Kdy nevolat linku 112?

Při volání na tísňovou linku 112 není nikdo anonymní. Vyspělá technologie linky 112 umožňuje nejen zjistit přesně místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho číslo, volajícího lze identifikovat dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.

 

 Jak vypadá volání na tísňovou linku

Přinášíme odkaz na web, který zveřejnil autentické záznamy hovorů na jednu z tísňových linek - 155. Uvidíte, že člověk ne vždy zvládá všechno tak, jak si představuje při pouhé teorii. Autentické záznamy hovorů na linku 155.