Jak jsme dozorovali pálení čarodějnic

Jak jsme dozorovali pálení čarodějnic

|Vydáno 09.05.2012|

Dne 28. dubna proběhla v naší obci tradiční akce pálení čarodějnic. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zejména silného větru a dlouhodobého sucha byla starostou obce požádána jednotka sboru dobrovolných hasičů Roštění o pomoc při zajištění požární bezpečnosti na této akci. Členové jednotky hranici s čarodějnicí zapálili a po celou dobu hoření měli nad ohněm dohled, z důvodu možného nekontrolovaného rozšíření plamenů. Po ukončení akce proběhlo dohašení a kontrola okolí, zda se nikde nevyskytuje skryté ohnisko potenciálního rozhoření žhavých částic vlivem větru. Poté se jednotka se svým vozem vrátila zpět na hasičskou zbrojnici.

autor: Martin Škrabala