Hodové slavnosti

Hodové slavnosti

|Vydáno 15.05.2022| 

Začátkem května slaví svátek patron hasičů svatý Florián. Kostel v Roštění je zasvěcen tomuto patronu, a proto jsme se v neděli 8.5.2022 sešli, abychom jej společně uctili a oslavili při tradičních hodových slavnostech. Využili jsme tohoto slavnostního dne a představili náš zrenovovaný prapor a ukázali zvon, který byl nalezen během hasičské brigády.

Slavnosti začaly tradičně u hasičské zbrojnice slavnostním průvodem, který doprovázela dechová hudba Sebraňáci. Průvod zamířil od zbrojnice ke kostelu, kde proběhla slavnostní mše svatá, kterou sloužil otec Petr Dolák. Mše byla zakončená žehnáním zrenovovaného hasičského praporu. Před kostelem byl vystaven zvon, který hasiči nalezli na půdě kostela během jedné z brigád. K zvonu se váže zajímavá historie, která byla sepsána v brožurce Osudy zvonu ze zrušené zvonice. Po mši se hasiči průvodem doprovázeným hudbou přemístili do místního hostince ke slavnostnímu obědu.

Těší nás, že jsme se mohli po dvou letech plnohodnotně setkat i s naším družebním sborem z Kašavy, při slavení svátku našeho patrona.  

Fotografie z akce jsou ZDE