Hodové slavnosti v Roštění

Hodové slavnosti v Roštění

|Vydáno 17.05.2016|

Dne 8. května jsme se účastnili hasičského průvodu při příležitosti Hodových slavností v Roštění.

Ráno v 8.15 hodin jsme měli sraz před hasičskou zbrojnicí. Po půl deváté jsme se začali řadit do trojřadu, po seřazení jsme na pokyn velitele vyšli směrem ke kostelu, který je zasvěcený sv. Floriánovi. Po příchodu do kostela jsme s hasiči zaplnili prvních pět lavic a začala mše svatá. Po mši šel průvod v čele s ministranty a panem farářem na svěcení kříže, směrem na Pacetluky. Po posvěcení kříže jsme se přes panelovou cestu prošli k areálu, kde byl oběd. 

Od průvodu až po oběd, jsme si celé dopoledne moc užili.

Pospíšilíková Ivana - členka mladých hasičů

Fotoalbum z průvodu a mše

Fotoalbum ze svěcení Červeného kříže