Hasičská pouť na sv. Hostýně

Hasičská pouť na sv. Hostýně

|Vydáno 07.05.2018|

V sobotu 28. dubna se konala již 25. mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýn. Hasiči Roštění jsou pravidelnými účastníky této poutě, a ne jinak tomu bylo i letos. Z Roštění byl vypraven autobus, který vezl poutníky a hasiče nejen z Roštění, ale i z Karlovic, Kostelce, Pacetluk či Prusinovic. Na Hostýn jsme přijeli s předstihem, a tak po zaregistrování sboru nám zbylo trochu času se poohlédnout po poutním místě. Vedle baziliky bylo možné si prohlédnout historická hasičská vozidla. Samozřejmě nechyběl u hlavní silnice stánek s hasičskými suvenýry a celkovou atmosféru poutě doplňovala příjemná dechová hudba „Provodovjané“. Před desátou hodinou začalo hasičské řazení a průvod s prapory, kterých letos bylo celkem 118. Po úvodní řeči se hasičský průvod přesunul do baziliky, kde proběhla mše svatá, kterou celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. Po mši svaté byla ještě možnost prohlídky poutního místa - návštěva rozhledny, prohlídka přistavených hasičských vozů či nákup suvenýrů u místních stánkařů. V jednu hodinu odpolední jsme se našim autobusem vypravili zpět do Roštění.

Hasičská pouť se velmi vydařila a my jsme rádi, že jsme opět měli možnost být součástí tohoto setkání hasičských sborů.

Fotoalbum

Lajdová Kristýna