Hasiči varují před nebezpečím jarních požárů

Hasiči varují před nebezpečím jarních požárů

|Vydáno 19.03.2012|

Každoroční nebezpečí jarních požárů je ze strany veřejnosti stále podceňováno a nejsou dodržována ani základní a zákonná pravidla o požární bezpečnosti. Profesionální i dobrovolní hasiči už vyjížděli k řadě požárů v přírodním prostředí. Nástup teplejšího počasí každoročně provází desítky požárů, které ohrožují přírodu, majetek i lidi.

 

Příchod jara láká zahrádkáře, chataře a chalupáře k jarnímu úklidu, a tím vzniká i nebezpečí těchto typických jarních požárů. Hasiči proto varují před nebezpečím jarního spalování suché trávy, listí a větví z prořezaných stromků. Každoročně řešíme řadu požárů vzniklých nedbalostí při neopatrném spalování biologického odpadu, kdy se požár vlivem větru rozšíří do okolí a napáchá nemalé škody.

 

Zákon navíc zakazuje plošné vypalování porostů, za jehož porušení udělují hasiči pokuty. Je proto vhodné využívat organizovaných akcí v zahrádkářských nebo chatových oblastech ke svozu biologického odpadu, čímž odpadá celá řada problémů. Kde není možné takových akcí využít, tak vždy doporučujeme myslet na vhodnou prevenci, dostatečně se na spalování odpadu připravit, zajistit si jednoduché hasební prostředky a mobilní telefon pro případné přivolání pomoci nebo hasičů.

 

 

HZS Zlínského kraje se snaží veřejnost upozornit na velká rizika spojená s jarními požáry a zároveň se snaží bojovat proti planým výjezdům. Proto byla spuštěna nová aplikace „hlášení pálení“, která je dostupná přes internet. První měsíc užívání této služby využily stovky občanů a desítky firem v našem kraji. I nadále platí, že firmy a podnikatelé mají povinnost pálení hlásit a občanům to důrazně doporučujeme.

 

paleni.hzszlk.eu

 

pálení je možné hlásit také telefonicky na operační středisko hasičů – 950 670 222

 

 

O aplikaci hlášení pálení

HZS Zlínského kraje spustil na svých internetových stránkách novou aplikaci, která umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu po internetu. Hlášení o pálení klestí je připraveno tak, že uživatel vyplňuje do políček formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části je nutné upřesnit místo podle mapy. Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.

 

Odesláním vyplněného formuláře je pálení odpadu zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Všechny zadané údaje se zobrazí v počítači operačního důstojníka. Hasiči pálení nepovolují, evidence však operačnímu středisku slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár.

 

Nová aplikace na stránkách www.hzszlk.eu by měla usnadnit a zdokonalit evidenci pálení klestí a snížit počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení ušetří čas i obsluze operačního střediska, protože v sezoně přijímají hasiči denně až několik desítek telefonátů o kontrolovaném pálení. V loňském roce hasiči v kraji zaznamenali 247 planých poplachů a z toho 48 zbytečných výjezdů požárních jednotek způsobilo nedostatečné, nepřesné nebo nenahlášené pálení klestu a dalších materiálů.

 

U zadaného pálení nelze prozatím pozměňovat zadané údaje (termíny počátku a ukončení pálení, kontaktní údaje). Aktuální změny u již zaevidovaného pálení je nutné oznámit na operační středisko hasičů telefonicky.

 

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně pro přímé pomoci postiženým.

 

 

Autor: mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc., tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje