Hasící přístroje

Hasící přístroje

|Vydáno 24.01.2012|

Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždyť zabírají spoustu místa a kazí výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránili zdraví a majetky.

Vodní hasící přístroje

Pro hašení většiny běžných materiálů jsou známé vodní hasicí přístroje zcela postačující. Mají však jedinou výraznou nevýhodu: proud vody, který při hašení z přístroje stříká, je elektricky vodivý, takže přístroj nelze použít k hašení obytného domu, u něhož není vypnuta elektrická instalace. Přístroje jsou mrazuvzdorné.

 

Jsou VHODNÉ na hašení:

Pevných hořlavých (organických) látek (papír, dřevo, textil, ...). Voda hasí přímo „u zdroje", likviduje i žhnutí, které je s hořením pevných látek prakticky téměř vždy spojeno.

Další pevné hořlavé látky (papír, uhlí, textilie, guma) a pouze v nutnosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter apod.

Hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (alkoholy, ketony, ...)

 

Jsou NEVHODNÉ na hašení:

Hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, líh, ředidlo, …). Je třeba velkého množství vody, abychom kapalinu zředili, některé neuhasíme vůbec, např. benzín na vodě plave.

Hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti. Uhasit plamen hořícího plynu, který uniká pod tlakem je více než obtížné.

 

NESMÍ být použity na hašení: 

Elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti.

K hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a pod. Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou si tu reakci určitě dokážete představit sami. Reakce může být navíc doprovázena vznikem nebezpečných plynů (jedovatých a hořlavých).

Látky prudce reagující s vodou.

 

Pěnové hasící přístroje

Jsou naplněny směsí pěnidla a vody. Tato směs je vytlačována hnacím plynem přes speciální trysku, která zajistí optimální napěnění hasiva, tvar hasicího kužele a dostřik. Vytvořená pěna dopadá na hořící předmět, kde v případě pevných látek působí dusivě vlivem pokrytí hořících předmětů pěnou a chladivě díky obsažené vodě v následně se rozpadající pěně.Kapalné hořící látky hasí dusivě vytvořením „pěnového koberce“ a tím zamezováním přístupu vzduchu.

 

Jsou VHODNÉ na hašení:

Pevných hořlavých látek. Hořlavých kapalin nemísících se s vodou – pěna oddělí hořlavinu od plamene, jedná se například o benzín, motorovou naftu, minerální oleje, tuky.

 

Jsou NEVHODNÉ na hašení:

Hořlavých kapalin mísících se s vodou. Nízkovroucích hořlavých kapalin jako petoleter, ditileter, monochloretan apod. Hořlavých plynů. Hořlavých kovů.

 

NESMÍ být použity na hašení: 

Lehkých hořlavých a alkalických termitů, karbidů vápníku apod.

 

Práškové hasící přístroje

Práškové hasicí přístroje naleznou využití zejména v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v automobilech. Prášek nevede elektrický proud, je tedy možné jimi hasit zařízení pod proudem (do 1000V), avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.

 

Jsou VHODNÉ na hašení:

Prakticky všech pevných materiálů.

Kapalných látek (ředidla, pohonné hmoty, oleje).

Hořících plynů (propan-butan), přičemž se nemusíme obávat úrazu proudem při hašení hořících obytných domů, v nichž nebyla odpojena elektřina. Přístroj funguje s velmi dobrou účinností, přičemž obsluha není ohrožena, při hašení s ním nevznikají žádné jedovaté zplodiny.

Hořlavých kapalin. Hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.

Hořlavých plynů. Stejně jako v případě hořlavých kapalin, je plamen sražen prakticky okamžitě.

Elektrických zařízení pod proudem do 110 kV i pro plasty hořící plamenem.

 

Jsou NEVHODNÉ na hašení:

Hašení pevných hořlavých látek látky (typu dřeva, uhlí, textilií). Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet.

Hašení hořlavých kovů. Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.

Hašení jemné mechaniky a elektroniky.

 

NESMÍ být použity na hašení: 

Hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů.

Hašení volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch.

 

Sněhové hasící přístroje

Sněhový přístroj vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2, kysličníkem uhličitým. Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Pěna je elektricky nevodivá, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.

 

Jsou VHODNÉ na hašení:

K hašení elektrických zařízení pod proudem.

Hořlavé plyny. Velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.

Hořlavé kapaliny. Stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.

Potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení.

Pevné hořlavé látky. Stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.

Hořlavé kovy. Opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

 

Jsou NEVHODNÉ na hašení:

Pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva.

Textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.

 

NESMÍ být použity na hašení: 

K hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů.

Hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod.

Materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru.

Sypkých látek, alkalických kovů, atd.

 

Upozornění: 

Při hašení pozor na prostor, kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasicí přístroje o větším obsahu – 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasicích přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení mrazem“.

 

Plynové hasící přístroje

Plynové hasicí přístroje jsou naplněny speciálním čistým hasivem FE-36 od americké společnosti DuPont a vyznačují se nadprůměrnou hasební schopností. Uvedené hasicí médium je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány. Toto čisté hasivo je určeno pro hašení požárů tříd A, B, C i zařízení pod elektrickým napětím do 110 kV při dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 1 metr. Hasivo FE-36 je nejen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nezpůsobuje korozi.

 

Jsou VHODNÉ na hašení:

Výpočetní techniky, záznamové techniky, nosičů dat, telefonních ústředen, velínů, elektromotorů, archivů, muzeí a pod.

 

Hasící spreje do automobilů

Pohotoví a účinní pomocníci pro případ začínajícího požáru. Jejich hlavními přednostmi jsou především snadná manipulace (a z ní plynoucí rychlý zásah), spolehlivost, a výhodná cena. Největší uplatnění naleznou v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.