Funkční označení členů SH ČMS

Funkční označení členů SH ČMS

|Vydáno 14.01.2014|

Členům sboru dobrovolných hasičů náleží funkční označení. Toto označení můžeme spatřit na uniformách členů a funkcionářů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Označení si představíme v dnešním článku.

U členů patřící do jednotek sboru dobrovolných hasičů se používá označení o kterém se můžete dočíst z minulého vydání zde.

 

Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH)

  proužek zlatavý 5 x 30 mm
Člen SH-ČMS (SDH) Člen SH-ČMS (SDH)
po 3 letech
Člen SH-ČMS (SDH)
po 5 letech
Člen SH-ČMS (SDH)
po 8 letech,
velitel družstva (hlídky)
Člen SH-ČMS (SDH)
po 10 letech,
člen rady MH

 

 

Označení funkcionářů SDH

 rozeta zlatavá průměr 14 mm
Vedoucí kolektivu MH Člen výboru SDH,
revizor
Náměstek starosty,
velitel JSDH,
předseda RR
Starosta SDH

 

 

Označení funkcionářů okrsku

 rozeta zlatavá průměr 18 mm
Aktivista okrskového výboru Člen okrskového výboru, revizor Náměstek starosty, velitel, předseda RR Starosta okrsku

 

 

Označení funkcionářů OSH

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozeta zlatavá průměr 14 mm
Zaměstnanec kanceláře OSH Vedoucí kanceláře OSH

 

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozeta zlatavá průměr 18 mm

Člen odborné rady OSH Člen výkonného výboru OSH nebo OKRR Náměstek starosty OSH, předseda OKRR Starosta OSH

 

 

Označení funkcionářů KSH

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, proužek zlatavý 5x30 mm, rozeta zlatavá průměr 14 mm
Zaměstnanec kanceláře KSH Vedoucí kanceláře KSH

 

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, proužek zlatavý 5x30 mm, rozeta zlatavá průměr 18 mm
Člen odborné rady KSH Člen výkonného výboru KSH nebo KKRR Náměstek starosty KSH, předseda KKRR Starosta KSH

 

 

Označení funkcionářů SH ČMS

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 14 mm

Zaměstnanec kanceláře
SH-ČMS, CHH, instruktor ÚHŠ
Vedoucí odboru kanceláře
SH-ČMS, zástupce ředitele
ÚHŠ, CHH
Ředitel ÚHŠ, CHH ředitel
zařízení SH-ČMS

 

 

Označení funkcionářů SH ČMS

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 18 mm
Člen odborné rady SH-ČMS Člen ÚKRR Člen výkonného výboru SH-ČMS

 

 

Označení funkcionářů SH ČMS

 sutaška žlutá splétaná, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 22 mm
Ředitel kanceláře SH-ČMS Náměstek starosty SH-ČMS,
předseda ÚKRR
Starosta SH-ČMS

 

 

Výsvětlivky

VV - výkonný výbor
OKRR - okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR - ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ - ústřední hasičská škola
CHH - centrum hasičského hnutí
SDH - sbor dobrovolných hasičů
OSH - okresní sdružení hasičů
SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska