Dožínky Mikroregionu Holešovsko

Dožínky Mikroregionu Holešovsko

|Vydáno 15.09.2014|

Ve dnech 13. - 14. září se v Holešově uskutečnily, již podruhé, dožínky Mikroregionu Holešovsko. Na těchto oslavách se zúčastnili i Hasiči z Roštění se svým stánkem s občerstvením a zastřešeným posezením. A to v sobotu i v neděli.

V neděli v 9.00 hodin se několik členů z našeho sboru seřadilo společně s ostatními v dožínkovém průvodu, který začínal u kovárny a pokračoval přes náměstí E. Beneše až do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní mši sloužil holešovský farář Jerzy Walczak. Po mši svaté se průvod přemístil do Smetanových sadů, kde byl přichystaný program v podobě různých vystoupení krojovaných družin a dětí, schol a jejich zpěvů, výstavy zemědělské techniky. Pro děti byla připravena projížďka na koni, kolotoče, malování na obličej, skákací hrad, prohlídka některých domácích zvířat apod. Takže si každý přišel na své. Po celé dva dny panovala příjemná atmosféra.

 

Fotografie

Dožínky v Holešově 13. - 14. 9. 2014

Miklíková Petra