Dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Roštění z rozpočtu Zlínského kraje

Dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Roštění z rozpočtu Zlínského kraje

|Vydáno 08.02.2011|

V tomto roce, se jednotka SDH Roštění aktivně účastnila záchranných a likvidačních prací při povodních, které v našem okolí postihly nejvíce obec Pravčice. Naši hasiči v Pravčicích zasahovali celkem 7 dnů. Na základě této skutečnosti, byla obci Roštění poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, ve výši 80.000 kč. Tyto prostředky byly určeny na pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH Roštění, vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly Zlínský kraj v květnu a červnu 2010. Tyto prostředky použila obec Roštění na opravu a nákup nových prostředků požární ochrany.

Bylo pořízeno: 14 kusů požárních hadic, 5 kusů pracovních stejnokrojů PS II, 10 párů zásahových a pracovních rukavic, halogenový světlomet se stativem a provedena oprava požární stříkačky PS 12.

  

autor: Martin Škrabala