Cvičení na záchranu tonoucího po prolomení ledu

Cvičení na záchranu tonoucího po prolomení ledu

|Vydáno 26.02.2013|

Zamrzlá hladina rybníku Závlaha v Roštění se dne 20. 2. 2013 stala dějištěm společného prověřovacího cvičení jednotek požární ochrany jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů ze stanice Holešov. Tématem tohoto výcviku byla záchrana tonoucí osoby, pod kterou se při jejím pohybu po zamrzlé vodní hladině prolomil led. 

Cílem tohoto prověřovacího cvičení bylo prověření dojezdových časů jednotek, komunikace s krajským operačním střediskem při lokalizaci místa události a také samotné provedení záchrany tonoucího za využití standardních prostředků pro záchranu osob z vodní hladiny, které jsou součástí výbavy zásahových vozidel. 

Na provedení a zabezpečení tohoto cvičení se aktivně podíleli také členové naší jednotky a to jednak v roli topící se osoby, tak i přípravou zázemí pro cvičící hasiče. Tohoto výcviku bylo také po ukončení jeho „oficiální“ části využito k seznámení se členů naší jednotky s výbavou profesionálních hasičů pro tento typ zásahů a také možnostmi provedení zásahu za využití základních prostředků výbavy naší jednotky. Zkušenosti ukazují, že v případě potřeby lze snadno využít mimo lan a žebříků například i požárních hadic nebo kanystrů. Často dokáže ohrožený život zachránit i obyčejná větev nebo část oblečení.

Závěrem lze jistě konstatovat, že čas věnovaný účasti na tomto cvičení nebyl jistě časem promarněným.

Více fotografií z cvičení naleznete na tomto odkaze.

autor: Miroslav Pospišilík