Co dělat při a bezprostředně po dopravní nehodě

Co dělat při a bezprostředně po dopravní nehodě

|Vydáno 08.01.2012|

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu (zákon č. 361/200Sb.).

 

Jste-li účastníkem dopravní nehody, nebo jejím svědkem:

a) Zastavte vozidlo, vypněte motor vozidla.

b) Zachovejte klid, rozvahu a nejednejte zbrkle.

c) Zajistěte místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, výstražná světla), doporučujeme si obléknout reflexní vestu.

d) Zjistit stav účastníků dopravní nehody (řidičů, spolujezdců, chodců, cyklistů) a vpřípadu zranění poskytněte první pomoc a současně volejte složkyintegrovaného záchranného systému (IZS).

e) Zejména na dálnici je nutné, aby účastníci dopravní nehody opustili neprodleně místo nehody na bezpečné místo (za svodidlo po pravém okraji dálnice).

f) Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody (zejména požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, přemísťování vozidel).

g) Jeli nutné, z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy, odstranit havarovaná vozidla, vyznačte na vozovku jejich postavení a případné stopy.

h) Nahlaste policii případné poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup veřejného osvětlení).

i) Prokažte si s dalšími účastníky (včetně možných svědků) nehody svoji totožnost tj. předložte si v zájemně občanský průkaz a předejte si důležité údaje k vozidlům.

j) Je dobré si místo nehody a poškozená vozidla vyfotit. Hned na místě dopravní nehody si můžete vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu.

k) Pokud Vám druhý řidič nechce sdělit údaje o sobě a o vozidle, porušuje tím zákon a proto přivolejte policii. Zapište si alespoň registrační značku (RZ) vozidla. Jméno pojišťovny, u které je viník nehody pojištěn, lze zjistit na webových stránkách podle (RZ) auta - zde.

l) Řiďte se pokyny dispečerů IZS.

 

Tísňová telefonní čísla:

112 Integrovaný záchranný systém
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR