Činnost sboru během koronaviru

Činnost sboru během koronaviru

|Vydáno 02.07.2020|

Náš sbor se poprvé ocitl ve stavu, kdy byl vyhlášen nouzový režim pro celou Českou republiku. Jako pro většinu obyvatelstva, tak i pro nás byla tato situace nová a snažili jsme se co nejvíce přizpůsobit nově nastaveným pravidlům a opatřením.

 

Díky opatřením jsme museli některé plánované akce přesunout či zrušit. Největší zásah v činnosti pocítila sportovní družstva sboru, kdy před novou sezonou nemohla pravidelně trénovat a nastartovat se po zimní vlažnější přípravě. Z našich akcí jsme byli nuceni prozatím zrušit pravidelné brigády, sběr železného šrotu, zájezd na hasičskou pouť, hasičský výlet, účast na tréninkovém kempu pro dorosty, plánované pravidelné schůze sboru a jiné.

Během postupného rozvolňování opatření jsme se i my snažili bleskově reagovat a činnost pomalu opět obnovovat. Pro členy mladých hasičů bylo připraveno několik poznávacích tras kolem Roštění, které měly děti možnost si projít se svou rodinou. Připravená stanoviště se zaměřila na vědomosti, ale i na fyzickou přípravu. Nejvíce zabrat dala cesta přes GPS body, protože občas technika zlobila a nefungovala úplně přesně. Naštěstí vždy každý došel do cíle.

Každý rok v květnu se konají v naší obci hodové slavnosti u příležitosti svátku našeho patrona Sv. Floriána. Letos byly tyto slavnosti poznamenané současnou situací, i přesto jsme však rádi, že opatření dovolovala účast alespoň pěti členům našeho sboru na slavnostní mši.

Jakmile situace dovolila, konala se schůze výboru, kde jsme se dohodli na dalším nastartování aktivity sboru, a hlavně jsme museli probrat nadcházející akce a možnosti jejich pořádání. Postupně jsme se rozhodli pořádat akce s menší účastí osob. Jednalo se především o sběr železného šrotu, opravy a údržbu techniky a společnou brigádu na fotbalovém hřišti TJ Roštění (oprava zavlažování a údržba hřiště), které využíváme při trénincích. Hojně navštěvovanou soutěž pro dospělé O pohár starosty obce Roštění jsme byli nuceni zrušit pro letošní rok bez náhrady. O to více se na všechny naše příznivce budeme těšit na Noční soutěži mladých hasičů, která proběhne v září.

Momentálně si užíváme poslední červnové dny a činnost sboru se vrátila téměř k normálu. S většími hygienickými opatřeními trénují všechny sportovní složky sboru a některá družstva se už zúčastnila i prvních závodů. Do budoucna plánujeme naše příznivce více seznámit s činností a představením sportovních družstev. Proto nezapomeňte sledovat i náš instagramový profil hasicirosteni a facebookovou stránku Hasiči obce Roštění.