Asistence při kácení lípy

Asistence při kácení lípy

|Vydáno 17.02.2015|

V sobotu 7. února jsme byli požádání obcí o asistenci a úklid při kácení lípy sousedící s hasičskou zbrojnicí. 

V rámci brigády jsme se sešli v 7.30 hodin na zbrojnici. O chvíli později přijel "mistr" ve svém oboru. Proběhlo proškolení bezpečnosti, přichystání a poražení stromu mohlo začít. Sešlo se nás tolik, že poražená lípa se rychle ztrácela před očima. Větve byly poštěpkovány a kmen odvezen pro účely obce. Po úklidu bylo přichystáno malé občerstvení pro zúčastněné.

 

Fotografie a video

Asistence při kácení lípy 7.2.2015
foto - Zajíc Ladislav

Hráček Tomáš