Anketa Dobrovolní hasiči roku 2016 - jsme ve finále!

Anketa Dobrovolní hasiči roku 2016 - jsme ve finále!

|Vydáno 13.09.2016|

Dvacet pět nejprofesionálněji provedených zásahů a stejný počet preventivních a výchovných akcí z celé České republiky vybrala odborná porota ze všech přihlášených jednotek a sborů dobrovolných hasičů. Anketa Dobrovolní hasiči roku již pošesté přináší finalistům, kteří se umístí na 1. až 3. místě, možnost získat finanční a věcné prostředky, díky nimž mohou výrazně posílit a zmodernizovat své hasičské vybavení. Výsledné pořadí určí veřejnost svým hlasováním. Hlasování začíná v pátek 9. září a bude ukončeno 15. října přesně v poledne. Mezi vítěze bude rozděleno rekordních 1 750 000 Kč a věcné prostředky k zásahu v hodnotě 600 000 Kč.

(převzato z webu www.adhr.cz)

 

Jsme rádi, že díky anketě Dobrovolní hasiči roku, veřejně prezentujeme svou činnost a že máme možnost ji poměřit s kvalitními sbory hasičů z naší oblasti. Velmi si vážíme našeho postupu přes odbornou porotu až do samotného hlasování - už tohle je pro nás velký úspěch.

Mimo jiné nás i těší, že se můžeme pochlubit mladými hasiči, kteří dokáží fungovat na vysoké úrovni - nejen jako závodníci při soutěžích, ale že své znalosti dokáží využít i v praktickém životě a předat je dál. V anketě jsme podrobně popsali akci mladých hasičů - „Mladí hasiči prezentují činnost hasičů“. Tuto akci považujeme za velmi vydařenou, neboť je součástí projektu „Děti od počítačů“ a stále nám ukazuje, že projekt má opravdu smysl. Děti se zapojují nejen v době schůzek mladých hasičů, ale i mimo ně. Společně se starají i s ostatními hasiči o hasičskou zbrojnici, prezentují náš sbor na vytvořených nástěnkách i na hasičských soutěžích a hlavně spolupracují i s ostatními členy našeho hasičského sboru. 

 

Hasiči z Roštění se do ankety přihlásili s jistým záměrem. Nebudeme se tajit, že případná výhra je opravdu lákavá a velmi by nám pomohla s nákupem dalších prostředků pro naši činnost. Během celého roku obcházíme sponzory s žádostí o finanční příspěvek pro náš sbor a postupně dokupujeme potřebné vybavení. S novým kolektivem mladých hasičů naše potřeby vzrostly, učíme je nové disciplíny, přibývají preventivní akce, a proto každým rokem dokupujeme v rámci možností další vybavení. Avšak stále nám chybí základní náčiní například k disciplínám CTIF - hadice, proudnice, džberové stříkačky, ale i další vybavení pro činnost celého sboru. Co zvládneme, řešíme svépomocí, ale ne vždy to jde.

 

Budeme rádi, když náš sbor v naší činnosti podpoříte a pošlete nám hlas - buď pomocí hlasovacího formuláře či pomocí SMS zprávy.

Všem hlasujícím předem děkujeme a těšíme se na společné setkání při akcích našeho hasičského sboru.

Před hlasováním si prosím přečtěte náš profilový list, kterým jsme se prezentovali v anketě.

 

HLASOVÁNÍ:

Hlasovat lze pomocí hlasovacího formuláře, kde vyberete sbory, pro které hlas posíláte.

Hlasovat pro náš sbor můžete pomocí SMS zprávy, cena je 6 Kč. Tvar SMS zprávy je následující: 

HASICI SSM4 a odešlete na číslo: 900 77 06

Hasiči obce Roštění