880 let od první písemné zmínky o obci Roštění

880 let od první písemné zmínky o obci Roštění

|Vydáno 09.08.2011|

První srpnový víkend se v Roštění konala oslava 880 let od první písemné zmínky o obci. Zastupitelé obce vymysleli dvoudenní program, který byl ve znamení sportu, vzpomínání na doby minulé a kultury. Jednotlivé složky obce byly požádány o spolupráci a byly jim uděleny jednotlivé úkoly. Náš sbor, tedy SDH Roštění se ujal v sobotu 6. srpna v dopoledních hodinách organizace závodu v požárním sportu, kdy na návsi před hasičskou zbrojnicí soutěžilo 9. přihlášených družstev v netradičním požárním útoku o pohár starosty obce. Vypsány byli dvě kategorie a to muži a staří páni. Samozřejmostí bylo zajištění bohatého občerstvení v prostorách hasičské zbrojnice.

V odpoledních hodinách naši členové organizovali a zajišťovali bezpečnost zájemců o prohlídku věže místního kostela a vyhlídky z ochozu věže na obec a okolí. Ve 13. hodin začínal kulturní a sportovní program na sportovním areálu obce, na kterém jsme zajišťovali občerstvení v budově areálu a také jsme provozovali jeden ze stánků s občerstvením a to až do brzkých ranních hodin. 

V neděli se naši členové v hasičských uniformách a s praporem zúčastnili slavnostní bohoslužby, kladení věnců k pomníku padlých a slavnostního projevu starosty obce. Byla opět zpřístupněna věž kostela, kde naši členové zase organizovali návštěvníky a dbali na bezpečnost. I v neděli byl na sportovním areálu bohatý program a opět jsme prodávali jak v budově areálu, tak ve stánku.

V průběhu víkendu jsme také prodávali pamětní mince obce.

Všem hasičům, kteří se více či méně podíleli na uskutečňování nám svěřených úkolů, patří velký dík. Děkujem také Magdě, Janě, Romaně, Lucii, Anežce a Hance.

autor: Martin Škrabala, Petr Lajda