19. Mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně

19. Mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně

|Vydáno 05.05.2012|

V sobotu 28. dubna 2012 proběhla na Svatém Hostýně již 19. mezinárodní hasičská pouť. Za krásného počasí se opět setkali hasiči z České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Polska a Chorvatska. Po nástupu se průvod za doprovodu dechové hudby "Lidečanka" přesunul před baziliku, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravili přítomné starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, čestný prezident Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenské republiky Dr. Jozef Minárik a senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek.

Více než sto praporů ze 130 registrovaných sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou celebroval arcibiskub olomoucký Jan Graubner. V průběhu mše svaté byly žehnány nové hasičské prapory. Je za námi další krásné setkání, při kterém se vzpomenulo na zesnulé členy dobrovolných hasičů a poděkovalo za náročnou práci hasičů pro spoluobčany a celou společnost. Více než 3000 účastníků odjíždělo domů spokojeně a s myšlenkou na příští jubilejní 20. hasičskou pouť.

Tak jako každý rok, tak i letos pořádal náš sbor autobusový zájezd na hasičskou pouť, jak pro členy sboru, tak i pro širokou veřejnost.

autor: Vladimír Měrka